5 języków miłości

O co chodzi?

Istnieje pięć języków okazywania miłości drugiej osobie: dotyk, drobne przysługi, przyjmowanie podarunków, spędzanie ze sobą wspólnego czasu oraz wyrażenia afirmatywne. Przeważnie u każdego z nas dominuje jeden z powyższych języków. Znając języki miłości typowe dla Ciebie i Twoich bliskich, możesz zacząć wprowadzać zmiany.

Jaki jest Twój język miłości? Odpowiedź na to pytanie przyniesie rozwiązanie poniższego testu. Składa się on z 30 pytań. Każde pytanie składa się z dwóch odpowiedzi, z których należy wybrać jedną - tą, która bardziej odpowiada Twojej preferencji. Czasem wybranie jednego zdania może być trudne, ale w każdej parze należy wybrać tylko jedno, aby wyniki testu były dokładne. Po rozwiązaniu testu dostaniesz wynik punktowy z podziałem na pięć sposobów okazywania miłości. Pytania i odpowiedzi są przetłumaczoną wersją testu zamieszczonego na: www.5lovelanguages.com

Jeśli masz uwagi, pomysły i chcesz się nimi ze mną podzielić, możesz wysłać wiadomość na podany adres e-mail: kontakt [at] maciejkawa.lubin.pl

0%

Wyniki testu

Twoim ojczystym językiem miłości jest ten, który wybrano najczęściej. Jeśli dwie różne opcje uzyskały najwięcej punktów, oznacza to, że jesteś osobą dwujęzyczną - posługujesz się dwoma podstawowymi językami wyrażania miłości. Jeśli drugi wynik w kolejności jest bardzo blisko wyniku najwyższego, ale nie mają tej samej wartości, oznacza to, że obydwa te sposoby wyrażania miłości są dla ciebie ważne. Najwyższa liczba punktów dla każdego z języków to 12.

Chociaż niektóre z języków miłości oceniono niżej niż inne, nie odrzucaj ich jako pozbawionych znaczenia. Twoi przyjaciele i osoby ci bliskie mogą w taki sposób właśnie okazywać miłość. Ważne więc jest, aby znać je wszystkie.